Poradnik Wiadomości Branżowe

PZU ze Szlachetną Paczką

Fundacja PZU nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna, organizatorem projektu SZLACHETNA PACZKA, za pośrednictwem którego przedświąteczna, mądra pomoc trafia do tysięcy najbardziej potrzebujących rodzin z całej Polski. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU odbyły się szkolenia dla 500 liderów wolontariatu, koordynujących pracę ponad 9000 wolontariuszy, którzy we

Teaser

Fundacja PZU nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna, organizatorem projektu SZLACHETNA PACZKA, za pośrednictwem którego przedświąteczna, mądra pomoc trafia do tysięcy najbardziej potrzebujących rodzin z całej Polski. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU odbyły się szkolenia dla 500 liderów wolontariatu, koordynujących pracę ponad 9000 wolontariuszy, którzy we współpracy z 210 tysiącami darczyńców będą pomagać 15 tys. potrzebujących rodzin w całej Polsce.

Do tej pory PZU wspierał SZLACHETNĄ PACZKĘ poprzez swoich pracowników, którzy od wielu lat angażowali się w przygotowanie paczek dla potrzebujących. Oficjalne partnerstwo pozwala wykorzystać potencjał wolontariatu pracowniczego. 20 pracowników PZU zostało przeszkolonych przez trenerów Stowarzyszenia WIOSNA. Celem liderów będzie propagowanie i koordynacja akcji wśród ponad 14 tys. pracowników PZU. Ogólnopolski charakter projektu powoduje, że mogą w nim uczestniczyć pracownicy PZU z całej Polski.

“Fundację PZU i Stowarzyszenie WIOSNA łączy wspólna filozofia niesienia pomocy. Zgodnie z hasłem “Pomagamy pomagać”, od lat wspieramy inicjatywy, które niosą przemyślaną i odpowiadającą na konkretne, realne potrzeby pomoc. Stale udoskonalany system SZLACHETNEJ PACZKI sprawia, że wsparcie trafia do najbardziej potrzebujących, dzięki temu, darczyńca ma pewność, że jego pomoc jest efektywna i dobrze zaadresowana ” ” powiedział Bogdan Benczak, prezes zarządu Fundacji PZU.

Odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie liderów wolontariatu i wolontariuszy jest jednym z kluczowych elementów decydujących o powodzeniu projektu SZLACHETNEJ PACZKI. To właśnie wolontariusze w swoim najbliższym otoczeniu poszukują potrzebujących rodzin i zbierają informacje na temat ich najpilniejszych potrzeb. Potencjalni darczyńcy wybierają z anonimowej bazy rodzinę i przygotowują dla niej świąteczną paczkę. Rolą liderów jest motywowanie i pomoc wolontariuszom, a także weryfikacja rodzin tak, aby pomoc była udzielana rzeczywiście tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

SZLACHETNA PACZKA realizowana jest od 2001 r. Dzięki zaangażowaniu dziesiątek tysięcy ludzi,   na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny potrzebujące otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc, podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. Przez ostatnie 12 lat projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę Darczyńców i Wolontariuszy. Najważniejsze w SZLACHETNEJ PACZCE jest jednak spotkanie z prawdziwie potrzebującym.

A to już wiesz?  W Proama foteliki objęte AC

Idea SZLACHETNEJ PACZKI inspiruje do ciągłego wzrastania poprzez konkretne narzędzia pracy z trzema kluczowymi grupami w projekcie: wolontariuszami, darczyńcami, rodzinami. Stowarzyszenie zapewnia strukturę i narzędzia, jednak ostateczny efekt nie byłby możliwy bez współpracy wolontariuszy, liderów i darczyńców. Stowarzyszenie wykorzystuje potencjał dobra, który tkwi w każdym człowieku. Dobro wyzwala się w każdym z nas, jeśli tylko zostanie odpowiednio rozbudzone.

inf

Źródło Grupa PZU. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy