Poradnik Wiadomości Branżowe

Kongres Polskiej Rodziny już w kwietniu, bo Polska potrzebuje zmiany

Polska potrzebuje zmiany, która sprawi, że nasze i przyszłe pokolenia będą wzrastały w otoczeniu umożliwiającym integralny rozwój. Podstawy nowego ładu powinny opierać się m.in. na uznaniu rodziny za centralną instytucję porządku społecznego – przyjęli we wspólnej deklaracji organizatorzy Kongresu Polskiej Rodziny, który odbędzie się 20 kwietnia w

Polska potrzebuje zmiany, która sprawi, że nasze i przyszłe pokolenia będą wzrastały w otoczeniu umożliwiającym integralny rozwój. Podstawy nowego ładu powinny opierać się m.in. na uznaniu rodziny za centralną instytucję porządku społecznego ” przyjęli we wspólnej deklaracji organizatorzy Kongresu Polskiej Rodziny, który odbędzie się 20 kwietnia w Warszawie.

Obecnie Polska boryka się z alarmująco niskim poziomem dzietności, który w dalszej perspektywie znacząco pogorszy i tak już istniejący kryzys ekonomiczny. Dziś współczynnik dzietności wynosi 1.3, co daje Polsce 209. miejsce, na 222 kraje, w których prowadzone są takie statystyki. – Aby wybrnąć z bieżącego kryzysu ekonomicznego oraz bardziej trwałego i groźniejszego kryzysu cywilizacyjnego, należy przywrócić rodzinie naturalne miejsce i rolę w społeczeństwie i państwie ” czytamy w deklaracji, pod którą swoje podpisy złożyli przedstawicie: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Ĺťycia i Rodziny, Centrum im. Adama Smitha, Fundacja Narodowego Dnia Ĺťycia, Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, a także przedstawiciele świata nauki.

Wspomnianą destabilizację, dodatkowo pogłębia brak spójnej polityki prorodzinnej w naszym kraju. ” Jest to rezultat upadku modelu tzw. “państwa opiekuńczego “, będącego zaprzeczeniem zasady pomocniczości ” wyjaśnia Ireneusz Jabłoński, ekonomista, członek rady programowej Kongresu Polskiej Rodziny.   ” Ten model państwa oparty jest na fałszywym założeniu, że zbiurokratyzowane instytucje mogą zastąpić naturalne relacje społeczne zbudowane na wielopokoleniowej rodzinie i tradycyjnym systemie wartości. Naturalną potrzebę więzi międzypokoleniowej, w ramach której to rodzice zajmują się wychowaniem dzieci, a dzieci po dorośnięciu odpłacają im opieką w ich jesieni życia, zastąpiono powszechnym i przymusowym systemem emerytalnym oraz rozrzutnym i w znacznej części demoralizującym systemem tzw. świadczeń społecznych ” mówi Jabłoński i dodaje, że – oba te rozwiązania nie dość, że burzą naturalne więzi rodzinne i społeczne, to w dodatku rujnują finanse publiczne.

A to już wiesz?  Akcja "BARTEK i o to biega! " wspiera Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Aby skutecznie temu przeciwdziałać, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Ĺťycia i Rodziny postanowiło zorganizować, w kwietniu tego roku, Kongres Polskiej Rodziny. ” Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego powinno być bezwzględnie uznane i zaakceptowane ” podkreślają jego organizatorzy.

– Podczas Kongresu w formie wykładów i dyskusji będziemy chcieli skoncentrować się na trzech podstawowych aspektach funkcjonowania rodziny ” wyjaśnia Jacek Sapa, Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Ĺťycia i Rodziny.  ” Po pierwsze na jej niepodważalnym miejscu w porządku konstytucyjnym. Po drugie na jej funkcji społecznej i relacji z państwem z zachowaniem fundamentalnego prawa rodziców do wychowywania własnych dzieci i roli państwa niewykraczającej poza funkcje pomocnicze w tym procesie. I wreszcie, po trzecie, na ekonomicznej sile rodziny, która powinna wynikać z możliwości pełnego dysponowania tym, co wypracowują jej dorośli członkowie ” dodaje Sapa.

Kongres Polskiej Rodziny odbędzie się 20 kwietnia 2013r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do udziału w nim zaproszeni są przede wszystkim przedstawiciele organizacji i instytucji o prorodzinnym profilu działalności. Szczegółowe informacje już wkrótce pojawią się na stronie: www.centrumzyciairodziny.org.

 

***

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Ĺťycia i Rodziny powstało, aby promować, inicjować oraz wspierać działania podkreślające wartość życia i rodziny, a także by pracować nad rozwiązaniami, które, w myśl zasady “rodzina receptą na szczęście “, stworzą przyjazne warunki dla rodzin w wypełnianiu ich naturalnych funkcji. Kongres Polskiej Rodziny to kolejna inicjatywa Centrum. W roku wyborczym 2011 Fundacja przyznawała Certyfikaty Kandydata Przyjaznego Ĺťyciu i Rodzinie. Każdego roku wspiera także organizowane w całej Polsce Marsze dla Ĺťycia i Rodziny.

——–

Pełną treść Deklaracji Organizatorów Kongresu Polskiej Rodziny można pobrać stąd:

www.centrumzyciairodziny.org/deklaracja.html

< 234261" >

Źródło Centrum Wspierania Inicjatyw dla Ĺťycia i Rodziny. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy