Poradnik Wiadomości Branżowe

Fundacja PZU wsparła projekt rekonstrukcji chorągwi polskich

2 maja br., w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się uroczyste otwarcie Sali Chorągwianej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wydarzenie będzie zwieńczeniem kilkuletniego projektu, zainicjowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, którego celem była rekonstrukcja najznamienitszych chorągwi polskich. Dzięki wsparciu Fundacji PZU w Sali Chorągwianej będziemy mogli podziwiać

Teaser

2 maja br., w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się uroczyste otwarcie Sali Chorągwianej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wydarzenie będzie zwieńczeniem kilkuletniego projektu, zainicjowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, którego celem była rekonstrukcja najznamienitszych chorągwi polskich. Dzięki wsparciu Fundacji PZU w Sali Chorągwianej będziemy mogli podziwiać Chorągiew Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Eksponaty w Sali Chorągwianej przypomną o najważniejszych wydarzeniach i okresach w historii Polski. Oprócz Chorągwi Rzeczypospolitej Obojga Narodów z czasów króla Zygmunta Augusta, ufundowanej przez Fundację PZU, będzie można podziwiać m.in. chorągwie, które towarzyszyły Polakom podczas słynnych bitew. W Sali znajdą się Chorągiew Wielka Królestwa Polskiego z Bitwy pod Grunwaldem oraz Chorągiew Wojskowa z herbem Jana III Sobieskiego z Bitwy pod Wiedniem. Ponadto zwiedzający będą mogli zobaczyć Chorągiew Manifestacyjną z okresu Powstania Listopadowego oraz Chorągiew Pierwszej Brygady Legionów Polskich. Nie zabraknie również odwołania do bardziej współczesnych wydarzeń – w Sali Chorągiewnej będzie wystawiona Flaga “Solidarności “.

“Jednym z kluczowych zadań Fundacji PZU jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego, dlatego zdecydowaliśmy się na wsparcie programu rekonstrukcji zbioru chorągwi z najpiękniejszych kart historii Polski ” – powiedział Bogdan Benczak, Prezes Fundacji PZU. “Na zlecenia Fundacji PZU została wykonana replika Chorągwi Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która przypomina o czasach chwały w dziejach naszego państwa ” ” dodaje.

PZU, jako największy polski ubezpieczyciel, dba o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez objęcie Mecenatu nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z jego najważniejszym oddziałem w Sukiennicach. W ubiegłym roku PZU sfinansował odzyskanie i renowację obrazu Aleksandra Gierymskiego “Ĺťydówka z Pomarańczami “, który od 5 grudnia 2012 roku można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Uroczyste otwarcie Sali Chorągwianej w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Pierwszej Damy odbędzie się w godzinach przedpołudniowych. Uroczystości będą towarzyszyć krótkie pokazy filmów przedstawiające zarys historii z okresów, z których pochodzą chorągwie. Bezpośrednio po uroczystości, o godzinie 12.00, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędą się obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

A to już wiesz?  Trudna rata

Fundacja PZU została założona w 1997 roku przez Grupę PZU, jako element realizacji długofalowej strategii CSR. Misją Fundacji jest wspieranie inicjatyw, które przyczyniają się do podnoszenia jakości życia, czego odzwierciedleniem jest jej motto €œPomagamy Pomagać”. Fundacja PZU koncentruje się na wspieraniu edukacji poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk. Za pośrednictwem Programu Grantowego, który jest najstarszą inicjatywą Fundacji, finansowane są dziesiątki pozarządowych organizacji z małych miast i wsi. Drugim kluczowym obszarem działalności Fundacji jest wspieranie polskiego dziedzictwa kulturowego. Fundacja PZU prowadzi również program wolontariatu pracowniczego, inicjując i korodując różnego rodzaju projekty, jak również wspierając autorskie przedsięwzięcia pracowników.

< 240581" >

Źródło Grupa PZU. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy