Sennik: Tatua??

Tatua?? to dla wielu, szczeg??lnie m??odych ludzi, symbol wolno??ci i niezale??no??ci. Robi? go ci, kt??rzy pragn? innym, ale przede wszystkim sobie udowodni? pewne rzeczy. Niekt??rzy w ten spos??b akcentuj? swoj? obecno???, chc?c na siebie zwr??ci? uwag? otoczenia.

Tyczy si? to g????wnie tych os??b, kt??re czuj? si? nierozumiane i jakby odepchni?te od spo??ecze??stwa ze wzgl?du na swoje przekonania i styl bycia.

Sennik: absolutorium

Je??li zatem przy??ni?? ci si? tatua?? na ramieniu kogo??, to znak, ??e na staro??? b?dziesz cz??owiekiem odosobnionym od ludzi, a je??li na ramieniu u siebie, to znak, ??e czas wprowadzi? znacz?ce zmiany w swoim dotychczasowym ??yciu.

Je??li przy??ni?? ci si? tatua?? w formie smoka albo w???a, to znak, ??e ludzie ci nie ufaj?, uwa??aj?, ??e ich zdradzasz, ??e jeste?? fa??szywy i dwulicowy. Musisz wobec tego zadba?, aby tak nie my??leli i zrobi? wszystko, aby obali? ich przekonania.

Je??li przy??ni??o ci si?, ??e kto?? ma zrobiony tatua?? na plecach, tu?? nad nerkami, to znak, ??e spotka ci? wiele przykrego ze strony ludzi z otoczenia, wi?c lepiej po prostu b?d?? na to przygotowany.

Je??li przy??ni??o ci si?, ??e robisz sobie zmywalny tatua?? z henny, to znak, ??e jeste?? strasznie zmiennym cz??owiekiem i ??e cz?sto zmieniasz przyjaci???? oraz partner??w, dotychczasowych odstawiaj?c na bok, a nowych (oczywi??cie chwilowych) wynosz?c na piedesta??. To si? innym bardzo nie podoba i miej to na uwadze, je??li nie chcesz za tak? osob? nadal uchodzi?.
Marta Akuszewska

hastagi na stronie:

#sennik tatuaż #sennik tatuaz #tatuaż sennik #sennik tatuaże #tatuaz sennik #sennik tatuaż na plecach #sennik tatuaż u kogoś #sennik tatuaż na ręce #sennik tatuaze #sennik tatuaz na plecach

Authors
Tags , ,

Related posts

One Comment;

Comments are closed.

Top