Sennik: Basen

Czy?? basen nie kojarzy si? tobie z czym?? mi??ym i przyjemnym? Tak, ot???? to. To w??a??nie w nim czujemy si? lekko, dos??ownie jak pi??reczka, delikatnie niesieni przez wod?.

Dla wielu to drugi dom ?? dla sportowc??w, ale nie tylko, bo r??wnie?? dla zapalonych amator??w takiego intensywnego treningu.

Sennik: absolutorium

Je??li zatem przy??ni??o ci si?, ??e chodzisz sobie swobodnie po posadzce basenu, gdy widzisz, ??e woda sama niesie twe cia??o, gdy czujesz si? taki wolny i bardzo lekki ?? to znak, ??e odt?d powiniene?? zastanowi? si? nad du??o wi?kszym precyzowaniem swych wypowiedzi, kt??re dla co poniekt??rych ludzi s? niejasne ?? wobec czego ??nie jest im lekko przyj?? to, co do nich przemawiasz?.

Je??li w twoim ??nie widzisz, jak topisz si? w basenie, to powinien by? dla ciebie sygna??, i?? kto?? w twoim otoczeniu potrzebuje pilnie pomocy, dlatego absolutnie nie powiniene?? mu jej odm??wi?. Je??li natomiast w twoim ??nie widzisz nast?puj?cy obrazek, i?? wskakujesz do wody, a nie ma w nim wody, to znak, ??e niby jeste?? cz??owiekiem szcz???liwym, ale czego?? ci brakuje do zupe??nego szcz???cia. Mo??e przyja??ni? Mo??e prawdziwej mi??o??ci?

Niemniej jednak powiniene?? si? nad tym powa??nie zastanowi?, a sen ten wyra??nie daje ci do zrozumienia, ??e warto zmieni? taki stan rzeczy.
Marta Akuszewska

hastagi na stronie:

#sennik basen #sennik akwarium #basen sennik #sennik basen z wodą #sennik basen woda

Authors
Tags , ,

Related posts

Top