Sennik: Akwarium

Akwarium to domek dla rybek ?? co?? podobnego, jak tw??j dom dla ciebie. Czyli tw??j prywatny azyl, gdzie czujesz si? bezpiecznie i dobrze. Wczuj si? zatem w sytuacj? tych oto malutkich, ca??kowicie bezbronnych zwierz?tek, kt??re r??wnie?? maj? prawo do godnego ??ycia i mieszkania w schludnym, czystym miejscu.

Sennik: akademia

Dlatego sen z motywem akwarium to nie taka sobie b??aha sprawa! Trzeba si? jedynie zastanowi?, co mo??na przez to rozumie?. I tak: je??li przy??ni??o ci si?, ??e widzisz akwarium, pe??ne p??ywaj?cych w ??rodku rybek, to znak, ??e nie warto si? m??ci? na swoim dawnym ani aktualnym wrogu, lepiej da? sobie spok??j.

Je??li za?? przy??ni??o ci si?, ??e karmisz rybki, to znak, ??e w przysz??o??ci mo??esz liczy? na to, ??e twoja ca??a rodzina b?dzie uznawa? ciebie za jej ??trzon?, a wi?c osob? niezwykle wa??n? i szanowan?.

Je??li przy??ni??o ci si?, ??e czy??cisz akwarium i porz?dkujesz w nim wszystko od A do Z, to sygna??, ??e jest to czas najwy??szy, aby?? zabra?? si? do nauki lub pracy. ??e nie jest za p????no i ??e mo??esz jeszcze wiele osi?gn??, ale tylko w??wczas, gdy si? sam porz?dnie zaprzesz i zmotywujesz do dzia??ania i dyscypliny.
Marta Akuszewska

hastagi na stronie:

#akwarium sennik #sennik studia #sennik akwarium z rybkami #sennik rybki

Authors
Tags , ,

Related posts

Top