Ręce

Poprzez zacieranie dłoni ludzie wyrażają swoje pozytywne oczekiwania. Ręce można zacierać szybko lub wolno. Nie dajmy się jednak wprowadzić w błąd – czasami ktoś zaciera ręce, bo jest mu po prostu zimno.

6-zacieranie-rak-400.jpg

Pocieranie palców jest gestem dotyczącym pieniędzy. Nie powinni jednak tego gestu używać osoby, które rozmawiają z klientem w sprawach biznesu.

Zaciskanie dłoni może oznaczać, że dana osoba jest sfrustrowana lub wrogo nastawiona do innych. Taki gest sygnalizuje, że osoba żywi do czegoś czy kogoś negatywne uczucia.

Wzniesienie więzy – czyli ręce tworzące jakby daszek, stykające się palcami u góry a kciukami u dołu są używane zwykle przez człowieka, który wygłasza swoje idee lub opinie.

5-rozmiwca-400.jpg

Wystawianie kciuka, np. z kieszeni spodni, kiedy cała dłoń mieści się w kieszeni, może oznaczać, ze ktoś okazuje wyższość a nawet agresję. Osoby które stosują ten gest, często kołyszą się na stopach, aby stworzyć wrażenie, że są wyższe niż w rzeczywistości.

7-rece-w-kieszeni-400.jpg

Authors
Tags

Related posts

Top