Psychologia articles

Sygnały niewerbalne

Sygnały niewerbalne to sygnały wysyłane przez ludzki organizm do innych ludzi, dlatego też potocznie nazywa się je mową ciała, czyli jest to wszystko z wyjątkiem słów. Badania wykazują, że w ten sposób odbieramy 80% komunikatów, jak również kształtujemy 80% opinii o innej osobie.…

Zakłócenia komunikacji

Przyczyny zaburzeń w komunikowaniu: * brak przygotowania do rozmowy * brak jasności komunikatu * okoliczności * niedokładny odbiór/wybiórczość * subiektywizm * brak zaufania/szacunku Wysyłanie niespójnych komunikatów przez rozmówcę może wywołać dezorientację, utrudniać osiągniecie porozumienia. (duże prawdopodobieństwo kłamstwa, indywidualność mowy, bardzo poważne zdenerwowanie) Warto zaznaczyć, że „decyzja” – czy istotniejsza jest część niewerbalna, czy werbalna – wcale nie musi przebiegać w naszej świadomości.…

Mowa ciała – kłamstwo

Jak można rozpoznać, że ktoś kłamie? Czy jest na to sposób? Owszem. Pamiętaj, że rozpoznanie niewerbalnych gestów które mogą być sygnałem, ze ktoś oszukuje, jest bardzo ważną umiejętnością. Mogą przydać się każdemu człowiekowi, który chciałby wiedzieć, że dana osoba kłamie. Właśnie gesty ręki są bardzo ważne.…

Komunikaty interakcyjne

Do komunikatów interakcyjnych zaliczamy 1. kontakt wzrokowy – regulacja rozmowy – zainteresowanie, nawiązanie, podtrzymanie komunikacji; zmiany wielkości źrenic – uwaga wzrokowa 2. relacje przestrzenne – odzwierciedlenie relacji w strukturowaniu przestrzeni * dystans interakcji: o strefa intymna (↓0,5 m) o strefa osobista (↓1,2 m) o strefa społeczna (↓3,5 m) o strefa publiczna (↓7,5 m) 3.dotyk – aktywny, pasywny, wzajemny – bliskość, dotyk zinstytucjonalizowany, zrytualizowany Po naruszeniu strefy intymnej, psychiczne zdystansowanie uzyskuje się przez odwrócenie twarzy (zawieszanie wzroku w przestrzeni, skupianie się na czymś innym), stanie bokiem lub tyłem, stosowanie się do tych zaleceń zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z osobą nieznajomą zapobiega eskalacji agresji i wynikającej z niej kłótni.…
Top